Kafejka
Image default
Business

Uitbesteding salarisadministratie

Ondanks dat de lonen over de afgelopen jaren zijn gedaald is de tevredenheid ongeveer hetzelfde gebleven. Dit heeft vooral te maken dat er een stijgende werkloosheid heerst in Nederland. Er zijn veel mensen die geen werk hebben en niet aan de bak kunnen. Dit is het hoogst onder een bepaald segment van de maatschappij namelijk de 50 plusser. Om in die leeftijd zonder baan te zitten maakt het heel lastig om weer aan de bak te komen. Door deze ontwikkelingen kiezen heel veel mensen er ook weer voor om zelf een onderneming te beginnen.

Maar wat is nou eigenlijk de reden dat zoveel mensen tevreden zijn over hun loon. Dit heeft te maken met het feit dat de lonen in Nederland goed over wordt nagedacht en er veel regels aan verbonden zijn. Zo is elke werkgever verplicht om een minimum salaris uit te keren aan de werknemer. Dit is beschreven in de CAO. In de cao wat staat voor een collectieve arbeidsovereenkomst. In deze collectieve arbeidsovereenkomst worden er verschillende voorwaarden beschreven waar de werkgevers zich aan moet houden. Deze zijn vaak leeftijdsgebonden en voor specifieke bedrijfstakken opgesteld. Bedrijven zijn verplicht om zich aan deze voorwaarden te houden. Daarnaast hebben werknemers vaak de ruimte om te onderhandelen in hun arbeidsvoorwaarden. Wat er ook voor heeft gezorgd voor de hoge tevredenheid over de salarissen is de toename in het uitkeren van bonussen. Werkgevers geven bonussen uit om hun tevredenheid over de werknemer uit te drukken.

Ben jij een beginnende ondernemer en vindt je het lastig om de juiste salarisberekening te maken. Dan zijn er tegenwoordig veel salarisservice bureau waaraan deze zorgen om personeelsadministratie kan worden uitbesteed. Dit gaat meestal gepaard met een hr-sofware waardoor er een goed overzicht kan ontstaan van de salarissen van de werknemers. Hierdoor kan de tevredenheid van uw werknemers ook verhoogd worden.

http://www.cbbs.nl/