Kafejka
Image default
Business

Hoe draadalg bestrijden?

Draadalgen bestrijden, kan wat moeilijk zijn. Je kunt proberen zoveel mogelijk handmatig te verwijderen. Afhankelijk van hoeveel je in je vijver hebt en welke soort. Als de vijverplanten draadalg hebben, kun je ze uit de vijver trekken. Bij het verwijderen van de draadalg gebruik je het best twee handen. Eén om je plant vast te houden en één om de algen eraf te trekken. Je kunt ook delen van de planten verwijderen die zwaar aangetast zijn, maar je wilt niet te veel van de planten verwijderen, want zij zijn je medestrijders tegen de draadalg. Goede gezonde planten zijn een sleutel tot een heldere vijver zonder alg. Draadalg hout het licht uit de vijver en soms vissen doden. Van alle soorten algen veroorzaakt de draadalg de meeste problemen.

Wat is draadalg nu precies?

Er is een aantal algensoorten die uitgroeien tot een harige, vervelende troep. Het is moeilijk om algen specifiek te identificeren omdat er zoveel soorten zijn en ze er erg op elkaar kunnen lijken. Er worden regelmatig nieuwe soorten ontdekt en er is een gebrek aan goede referentiematerialen om algen te identificeren. Algen zijn zo divers dat sommige soorten nauwer verwant zijn aan schimmels of dieren dan planten.

De draadalg in dit blog zijn de lange, draderige, groene algen die je vijver kunnen binnendringen. Algen worden vaak besproken in termen van kleur, die wordt veroorzaakt door de pigmentatie. Chlorofyl is een pigment dat de meeste planten en algen groen maakt. Groene algen kunnen andere pigmenten hebben, maar ze hebben meer chlorofyl. Zelfs binnen de groep van groene algen zijn de organismen niet noodzakelijkerwijs nauw verwant. En zelfs wanneer twee soorten draadalg er hetzelfde uitzien, kunnen ze niet verwant zijn en kunnen verschillende vormen van behandeling effectiever zijn voor elk type. Het kan zijn dat je moet experimenteren met verschillende opties voordat je iets vindt dat werkt.

Waar komt het vandaan en hoe kom je ervan af?

Algen kunnen afkomstig zijn van alles wat in uw vijver gaat: planten, vissen, slakken of andere levende wezens in uw aquarium – inclusief het water waarmee ze zijn binnengekomen. Op de website www.vijverhandboek.nl tref je heel wat tips aan om draadalg te bestrijden.