Kafejka
Image default
Business

Het beschermen van je intellectueel eigendom

Onder het intellectueel eigendom verstaat men rechten op intellectuele creaties. Denk hierbij aan creaties zoals muziek, merken, uitvindingen, games, software, vormgeving, foto’s, teksten en meer. Het intellectueel eigendomsrecht is een van de rechten die kan gelden voor creaties zoals de net genoemde. Maar, daarnaast zijn er nog een aantal rechten die hierop kunnen gelden. De bekendste zijn het merkenrecht, het auteursrecht en het octrooirecht. Bescherming intellectueel eigendom wordt vaak onderschat.

Hoe ontstaat het intellectueel eigendomsrecht?

Het IE (intellectueel eigendom) ontstaan wanneer iemand iets bedenkt, ontwerpt of uitwerkt. Stel je hebt een bedrijf en je hebt zelf een logo ontwerpen voor dit bedrijf. Dan wil je dit logo natuurlijk beschermen tegen het onrechtmatig overnemen hiervan. Het is daarom heel belangrijk dat je dit intellectueel eigendom goed beschermt. Wanneer je dit niet doet, kunnen anderen dit overnemen of namaken. En dat is natuurlijk het laatste wat je wil.

Wat valt er onder intellectueel eigendom?

Merken, modellen, ideeën, handelsnamen, octrooien, auteursrechten en kwekersrechten vallen onder het intellectueel eigendomsrecht. De meeste hiervan spreken voor zich, maar een aantal van deze intellectuele eigendommen hebben waarschijnlijk nadere uitleg nodig. Kwekersrechten zijn bijvoorbeeld rechten waar je waarschijnlijk niet dagelijks mee te maken krijgt, dus de kans is groot dat je niet precies weet wat deze intellectuele eigendom term inhoudt. Het kwekersrecht geeft de kweker van een nieuw ontdekt planten ras het uitsluitende recht om iets met dit kweekproduct te doen.  

Daarnaast is de term octrooi ook niet algeheel bekend, vandaar dat deze ook kort wordt uitgelegd. Een ander woord voor octrooi is patent. Dit is een exclusief recht op een uitvinding waarmee een ander het verbod kan worden gegeven om hetgeen commercieel toe te passen. Hiermee kunnen anderen niet zomaar meeliften op het succes van een ander. Het versterkt je positie ten opzichte van financiers en toekomstige partners.

https://www.lawfox.nl/intellectueel-eigendomsrecht/