Kafejka
Image default
Business

Een arbeidsdeskundig onderzoek heeft voordelen

De deskundigen van ADXpert inschakelen voor een arbeidsdeskundig onderzoek heeft veel voordelen. Zowel voor de werkgever als de medewerkers. Het is belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium een goed inzicht te krijgen in het verzuim. Vroeg ingrijpen en bijsturen zorgt voor gerichtere acties waardoor het verzuim in goede banen geleid kan worden.

Wat is een arbeidsdeskundig onderzoek?

Via een arbeidsdeskundig onderzoek geeft ADXpert advies aan bedrijven om het verzuim binnen het bedrijf te beperken. Zo wordt met een arbeidsdeskundig onderzoek het verzuim in kaart gebracht. Er wordt duidelijkheid gegeven over de verzuimsituaties en wordt er uitgebreid stilgestaan bij de mogelijkheden en de verplichtingen van zowel medewerkers en werkgever. Zo wordt inzichtelijk gemaakt hoe en óf het werk veiliger en minder zwaar kan worden gemaakt. Er worden adviezen gegeven aan werkgever en medewerkers die (tijdelijk) arbeidsongeschikt zijn hoe het verzuim zo kort mogelijk gehouden kan worden. Natuurlijk wordt via een arbeidsdeskundig onderzoek ook bekeken of medewerkers weer terug kunnen op hun oude werkplek of dat er een nieuwe werkplek binnen of zelfs buiten het bedrijf gezocht moet worden om het individuele ziekteverzuim te verlagen.

Wanneer wordt een arbeidsdeskundig onderzoek noodzakelijk?

Een arbeidsdeskundig onderzoek is uiteraard van belang wanneer een medewerker (langdurig) arbeidsongeschikt wordt waardoor hij of zij het werk niet meer naar behoren kan verrichten. Bij een langdurig ziekteverzuim is het onduidelijk hoe lang de medewerker zal moeten verzuimen. Om dit in kaart te brengen is een arbeidsdeskundig onderzoek zeker aan te raden. Wanneer er onduidelijkheid is over de arbeidsmogelijkheden van een medewerker zodra deze terugkeert op de werkvloer, biedt een arbeidsdeskundig onderzoek een goed inzicht.

Wat zijn de voordelen van een arbeidsdeskundig onderzoek?

Een arbeidsdeskundig onderzoek houdt het ziekteverzuim op een aanvaardbaar niveau. Er wordt voorkomen dat medewerkers na hun re-integratie opnieuw arbeidsongeschikt worden. Als werkgever krijgt u een beter inzicht in de werkplekken en u leert hoe u de arbeidsongeschikte medewerker weer aan het werk krijgt. Om te voorkomen dat u boetes en extra kosten maakt doordat het UWV bijvoorbeeld een loonsanctie