Kafejka
Image default
Business

Dyscalculie onderzoek

Een dyscalculie onderzoek houdt in dat er wordt onderzocht of er sprake is van rekenproblemen bij een kind. De rekenvaardigheden die worden gevraagd op een bepaalde leeftijd worden dan wel of niet aantoonbaar uitgevoerd. Door middel van dit dyscalculie onderzoek wordt er niet alleen vastgesteld of hier sprake van is, maar er wordt ook bepaald wat de ernst van de rekenachterstand is, en wat eventuele oorzaken van de rekenachterstand zijn.

Rekenvaardigheden

De rekenvaardigheden die bij een dyscalculie onderzoek behandeld worden zijn bijvoorbeeld optellen en aftrekken, wiskundig inzicht, en andere vormen afhankelijk van de ontwikkeling. Deze rekenvaardigheden die worden getest worden afgestemd op basis van leeftijd en positie in de onderwijstijdlijn. Mocht bij uw kind de rekenvaardigheid niet goed (genoeg) zijn, of het blijkt dat hij of zij dyscalculie heeft, krijgt u hier van ons direct inzicht in.

Ernst rekenachterstand

Door de opzet van het dyscalculie onderzoek kan de ernst van de rekenachterstand van uw kind bepaald worden. Omdat er op basis van verschillende aspecten van rekenen onderzoek wordt gedaan gedurende 2 dagdelen, kan met zekerheid de ernst van de rekenachterstand bepaald worden. Wanneer het dyscalculie onderzoek heeft uitgewezen hoe ernstig de rekenachterstand daadwerkelijk is, kan er verder geanalyseerd worden.

Oorzaken rekenachterstand

Heel leuk en aardig natuurlijk, maar het is belangrijker hoe deze rekenachterstand is veroorzaakt. Er kunnen uiteenlopende oorzaken zijn voor de rekenachterstand. Daarom worden er uiteenlopende testen gedaan om dit te verklaren, waaronder een intelligentie onderzoek. Een van deze onderzoeken zal uitwijzen wat de daadwerkelijke oorzaak is van de rekenachterstand van uw kind.

U wilt een dyscalculieonderzoek laten doen waarbij de rekenvaardigheden van uw kind goed in kaart worden gebracht. Wanneer u het dyscalculieonderzoek bij ons laat doen, bent u er ook van verzekerd dat de ernst en de oorzaken van de rekenachterstand van uw kind zullen worden gemeten, waardoor u verder kunt denken aan oplossingen.

 

http://www.deonderwijspraktijkvandewijk.nl/