Kafejka
Image default
Business

Arbeidsdeskundig onderzoek van AdXpert

Arbeidsdeskundig onderzoek van AdXpert zorgt voor duidelijkheid wanneer er onduidelijkheid heerst. Wanneer is een arbeidsdeskundig onderzoek nodig? Een arbeidsdeskundig onderzoek is nodig wanneer er bepaalde vragen zijn waar antwoord op gegeven moet worden. Vragen als: Kan een werknemer, na lange tijd arbeidsongeschikt te zijn geweest, weer terugkeren naar de eigen werkplek? Zou dat mogelijk zijn door het werk van de medewerker meer passend te maken? Moet er eventueel gezocht worden naar een werkplek buiten de eigen organisatie? Is er anders een werkplek binnen de eigen organisatie, maar niet dezelfde, waar de werknemer goed op zijn of haar plaats zou zijn? Is er überhaupt al zicht op de terugkeer van de werknemer naar de eigen werkplek? Hoe belastbaar is de werknemer? Antwoord op al deze vragen krijg je, met een arbeidsdeskundig onderzoek.

Het arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek van AdXpert valt binnen het eerste spoor of het tweede spoor. Dat zijn lastige termen die simpelweg aanduiden of een arbeidsdeskundig onderzoek zich bezig houdt met de terugkeer naar de eigen werkplek, of op zoek gaat naar een werkplek bij een andere organisatie. Bij AdXpert is het zo dat een arbeidsdeskundig onderzoek eerst gaat kijken of terugkeer naar de eigen werkplek bij de originele organisatie mogelijk is, of een nieuwe werkplek bij dezelfde organisatie. Dan geeft het arbeidsdeskundig onderzoek aan of het nodig is om de opties van een arbeidsdeskundig onderzoek van het tweede spoor te gaan onderzoeken. De mogelijkheden bij een nieuwe werkgever worden dan bekeken. Uiteraard houdt AdXpert bij het arbeidsdeskundig onderzoek van het tweede spoor rekening met zaken als de belastbaarheid, de mogelijkheden op de arbeidsmarkt en het scholingsniveau van de werknemer.

Wettelijke verplichtingen

De Wet Verbetering Poortwachter verplicht een werkgever ertoe om een arbeidsdeskundig onderzoek uit te laten voeren. Hier wordt op gecontroleerd door het UVW bij de WIA-aanvraag. Het UWV kijkt de laatste jaren ook steeds strenger naar de begeleiding van de zieke werknemer, loonsancties komen erbij kijken wanneer een arbeidsdeskundig onderzoek te laat is ingezet. Daarom is het van belang een arbeidsdeskundig onderzoek op tijd in te zetten, en ervoor te zorgen dat een bekwame organisatie het uitvoert.