Kafejka
Image default
Business

Waterbedden in de stal inrichting

Bij veehouders is er altijd veel te doen rond de manier waarop hun stallen worden ingericht. De stal inrichting is dan ook erg belangrijk om het vee in optimale omstandigheden te laten leven. Daardoor is de gezondheid van het vee beter, is de melkproductie hoger en hebben de dieren een langere levensduur. Dat zijn allemaal factoren die de winstgevendheid voor de veehouder verhogen. Daarom wordt er ook constant geïnvesteerd in innovaties en onderzoek.

Eén van die nieuwe ontwikkelingen, zijnde Aquastar Ultimate Combi waterbedden. Dit zijn is zijn waterbedden die in het cowhouse worden geïnstalleerd en die de vorm aannemen van de belasting die ze krijgen. Zo zal de koe terwijl ze zit of ligt minder druk krijgen op de ruggengraat, de gewrichten en de spieren. Bij deze waterbedden wordt er ook standaard een waterknierol geleverd, die absorbeert de schokken. Ook kunnen de hoogte en de inwendige druk aangepast worden aan de grootte van de koe. Is het voor veehouders dan de moeite om in waterbedden te gaan investeren?

Een Amerikaanse vergelijkende studie wees uit dat koeien langer in boxen met waterbedden bleven liggen dan in boxen met rubberen koematten. Ook is het topmateriaal van de waterbedden minder ruw, waardoor er minder hakbeschadiging voorkomt bij het vee. Wat betreft het celgetal en de melkopbrengst zijn er geen beduidende verschillen ontdekt tussen de verschillende boxbedekkingen. Hetzelfde geldt voor de kreupelheid en de hygiëne van de koeien. Voor de herkauwtijd hadden de traditionele rubberen koematten dan weer een klein voordeel. Al bij al werd er geconcludeerd dat er kleine verschillen zijn tussen de beide cowhouse bedekkingen, maar deze zijn niet indrukwekkend en er zullen dan ook geen significante verschillen merkbaar zijn. Op de vraag of het voor ondernemers de investering waard is, zouden we dan ook een negatief antwoord geven. Veehouders kunnen beter investeren in innovaties die echt een verschil maken.

http://www.wijsmanhandelenadvies.nl/