Kafejka
Image default
Business

Een beter milieu met biobrandstof

Biobrandstof en milieu: een goede combinatie

Biobrandstof: een woord waarvan menig milieuactivist behoorlijk vrolijk van zal worden. Deze soort brandstof is namelijk bio: biologisch en daarmee goed voor het milieu. Organische grondstoffen zijn de basis van deze soorten van brandstof en helpen daarmee de levenscirkel in stand te houden. Of althans: het hergebruiken van producten en grondstoffen. Want onder organische grondstoffen vallen plantaardig en dierlijk materiaal. Deze worden omgevormd tot synthetische brandstoffen.

Verbrandingsmotoren worden minder schadelijk met biobrandstof

Verbrandingsmotoren zijn overal te vinden, met name in het verkeer. En velen hiervan werken nog op fossiele brandstoffen. Dagelijks rijden honderdduizenden auto’s over snelwegen en binnenwegen om op hun plaats van bestemming te komen. Internationaal gezien is dit nog vele malen meer. Als je nadenkt over het feit dat bij verbranding van deze motoren voornamelijk CO₂ vrijkomt, kun je je wel een voorstelling maken over de negatieve invloed van deze fossiele brandstoffen op het milieu. Door gebruik te maken van biobrandstof wordt dit element weggenomen. Helemaal uitsluiten van CO₂ kan op dit moment nog niet, maar van een behoorlijke reductie is op dit moment wel sprake. Uiteraard kunnen biobrandstoffen hergebruikt worden: daarom wordt het ook bio genoemd. Voorbeelden hiervan zijn hout, gedroogde uitwerpselen en plantaardige oliën. Fossiele brandstoffen zoals aardgas, bruinkool of steenkool, kunnen niet hergebruikt worden en zijn schadelijker voor het milieu door hun hoge gehalte aan CO₂.

Biodiesel en biogas zijn biobrandstoffen

Voorbeelden van biobrandstoffen zijn biodiesel en biogas. Zo is biodiesel bijvoorbeeld gemaakt van gewassen. Voornamelijk vettige gewassen werken hierbij goed: deze vrijkomende vetten worden samengeperst, wat resulteert in biodiesel. Er zijn hier twee soorten van: FAME en HVO. Het is voor mensen vaak een afweging welke van de twee zij willen gebruiken. Milieubewuste mensen zullen voor HVO moeten kiezen. Hoewel FAME goedkoper is, trekt FAME ook water aan waardoor algen kunnen ontstaan. Funest voor je verbrandingsmotor. HVO is een stukje duurder, maar wel waterafstotend en daardoor veel beter voor je motor. HVO is hierdoor ook zuiverder en beter voor het milieu. Biogas wordt verworven uit gas dat ontstaat uit mest en afval. Bij de afbraak hiervan komen bacteriën vrij, waardoor methaan zal ontstaan. Het samenpersen van methaan resulteert in biogas.

Van bio naar fossiel naar bio

Vroeger werd al veel gebruikt gemaakt van de voordelen van biobrandstof. De eerste auto’s liepen namelijk al op plantaardige oliën. Toen fossiele brandstoffen ontdekt werden, was de keuze snel gemaakt: laatstgenoemde is gemakkelijker te verkrijgen en daarmee goedkoper. Gelukkig gaan we nu terug richting de biobrandstoffen en denken we vandaag de dag steeds meer aan het milieu.

https://www.bredenoord.com/nl/kennis/biobrandstof/